FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van 't Zand (Tramkade) en Orthenpoort-Zuid - 6 november 2019

Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van 't Zand (Tramkade) en Orthenpoort-Zuid - 6 november 2019
+ 23/11 Kort & Krachtig-festival over de Stadsdelta   + 28/11 donderdagmiddaggesprekken begonnen
+ 9/1/2020 Hijskraan op Tramkade wordt hotelkamer - aanlegsteiger voor elektrische bootjes
+ 7/2 Presentaties resultaten van de  ideeënbijeenkomsten voor de Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis + 5/3 + 14/3
+ 5/6 presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta

a Tekening Stadsdelta- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
b stadsdelta ambitiedocument 1- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
b stadsdelta ambitiedocument 2- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03904- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03908- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03909- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03911- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03912- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03913- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03915- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03917- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03918- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03920- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
DSC03921- Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 6nov2019 - foto GerardMontE web
01/14 
start stop bwd fwd


+ 6/11 Ontwikkeling van de Stadsdelta - Kop van 't Zand (Tramkade) en Orthenpoort-Zuid

Wethouder Mike van der Geld presenteerde een ambitiedocument met de eerste ideeën voor de ontwikkeling van dit gebied. Het document heeft nu de vorm van een vouwblad met een tekening van dit gebied met drie thema's:
- voor eeuwig jong, een eeuwenoude stad met ruimte voor vernieuwing in gebieden met een rauw randje,
- het talent voor gastvrijheid: het gebied ligt dichtbij de binnenstad en het centrum maar moet wel goed bereikbaar zijn, oa door een andere lagere Diebrug, -smaller met een 30km-zone voor voetgangers en fietsers, de auto alleen als het moet- die ook moet zorgen voor een verbinding tussen de twee delen van de Stadsdelta,
- ruimte voor de Moerasdraak, zoals de stad in de 17e eeuw wel genoemd werd vanwege zijn vermeende onoverwinnelijkheid door de aanwezigheid van veel water. Dat water heeft ruimte nodig, vooral op het punt waar Dommel, Aa en Zuid-Willemsvaart samenkomen. Het afgraven van grond aan de zijde van Orthenpoort-Zuid (bij stadsstrandje Witte Sieb) om ruimte te maken voor het water is een uitdaging omdat hier sprake is van bodemvervuiling. Met de kennis uit de stad wil de gemeente onderzoeken of deze ambitie haalbaar is.

De wethouder noemde tien bouwstenen die op de achterzijde staan afgebeeld:
netwerk van ontmoetingsplekken, ruimte voor ideeën en experiment, cultuurhistorisch erfgoed, wonen, water in een mini-delta, gezonde stad, bodemkwaliteit, mobilteit, energietransitie, verbinding.
De bedoeling is dat er minimaal 650 woningen komen, waarvan 100 al vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling in het voormalige GGD-gebouw. Om vernieuwing te blijven houden in het gebied wordt voor een deel van de toekomstige woningen gedacht aan bewoning voor steeds een korte periode van een paar jaar. Doorstroming wordt zo bevorderd.
Bij de culturele ambitie hoort dat cultureel-experimentele activiteiten behouden blijven. Ook het cultureel-historisch (industrieel Erfgoed blijft.
Om de Bosschenaren bij de ontwikkelingen te betrekken is er op de donderdagen een werkatelier in het WWH van 13 tot 17 uur, daar kan iedereen zo binnenlopen om te spreken met mensen die met de visievorming van het gebied bezig zijn. Je kan dan informatie krijgen of ideeën aandragen. (Tot en met 20 februari 2020)
Op zaterdag 23 november is er het Kort-en-krachtig Festival van 13 uur tot 16 uur waarin meer geleerd kan worden over het gebied en de bovengenoemde thema's.
Begin februari komt er een tweedaagse ontwerp- en onderzoekssessie voor Bosschenaren met wat extra kennis op deze gebieden.

Voorlopig gaat het om het 'ophalen van ideeën' bij de bevolking en bij de bewoners, gebruikers en eigenaren van het gebied waarmee nu al gesprekken gevoerd worden.
Het contract met de huidige gebruikers loopt tot 2025 maar of daarna meteen de schop in de grond kan is afhankelijk van alle ideeën en plannen die de komende jaren naar voren komen.

info gemeente
©2019 Gerard Monté

-----

yFotos ap 1- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 10- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 11- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 14- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 15- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 16- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 3- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 4- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 5- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 7- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 8- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap 9- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
yFotos ap- luchtfoto-s van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid - 16dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
01/13 
start stop bwd fwd


+ 7/11 luchtfoto's van de Stadsdelta Den Bosch - gebied Tramkade - Orthenpoort Zuid
foto's van dieperbeeld.nl

©2019 Gerard Monté

-----

eDSC06167- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06168- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06169- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06170- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06172- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06173- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06174- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06175- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06176- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06177- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06178- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06179- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06180- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06181- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06182- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06183- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06184- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06185- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06186- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06189- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06191- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06192- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06194- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06196- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06197- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06198- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06199- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06200- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06201- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06202- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06203- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06205- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06206- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06207- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06208- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06209- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06210- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06211- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06212- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06213- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06214- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06215- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06216- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06217- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06218- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06220- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06221- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06222- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06223- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06224- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06225- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06226- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06227- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06228- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06230- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06231- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06234- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06236- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06237- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06238- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06239- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06240- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06241- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06242- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06244- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06245- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06247- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06250- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06252- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06253- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06254- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06255- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06257- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06258- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06261- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06263- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06264- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06265- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06266- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06267- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06269- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06271- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06272- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06273- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06274- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06275- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06276- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06277- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06278- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06279- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06280- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06281- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06282- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06283- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06284- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06285- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06286- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06288- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06289- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06290- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06292- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06294- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06295- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06296- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06297- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06298- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06299- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06300- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06302- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06303- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06304- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06308- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06310- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06311- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06313- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06314- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06315- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06316- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06317- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06318- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06319- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06320- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06321- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06322- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06323- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06324- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06325- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06326- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06328- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06330- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06331- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06332- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06333- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06336- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06337- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06338- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06339- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06341- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06344- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06345- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06346- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06348- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06350- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06352- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06353- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06355- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06357- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06358- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06360- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06361- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06362- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06363- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06365- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06366- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06367- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06369- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06370- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06371- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06373- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
eDSC06374- Kort en Krachtig-festival - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 23nov2019 - foto GerardMontE web
001/160 
start stop bwd fwd


+ 23/11 Kort & Krachtig-festival over de Stadsdelta

Met bootjes konden de bezoekers vanaf het stadsstrandje De Witte Sieb naar diverse locaties varen om in de pijler van de huidige Diezebrug te kijken, de moskee te bezoeken, en bij de Tramkade-silo's met een drone van boven naar het gebied te kijken.
Er werden flesjes Eau de Dieze uitgedeeld ("niet van drinken hoor"), er waren oude foto's van het gebied te zien. Bij de skatehal kon je je eigen vierkante meter Stadsdelta met ideeën volschrijven.
In het WWH werd de maquette van het gebied gepresenteerd.  Andries Geerse van het Rotterdamse bureau WeLoveTheCity gaf een toelichting op de mogelijke ontwikkelingen, net als de twee gemeentelijke projectleiders, Johan van Heumen en Marjolein Pullens.
Een van de aanwezige kinderen gaf vast een voorstelling van wat hij in het gebied zou willen doen.

©2019 Gerard Monté

-----

fDSC06158- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 19dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
fDSC06159- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 19dec2019 - foto dieperbeeld-nl web
fDSC06684- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06685- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06686- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06687- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06688- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06689- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06690- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06692- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
fDSC06693- inloop wwh donderdagmiddagenl - Stadsdelta - Kop van -t Zand -Tramkade- en Orthenpoort-Zuid - 28nov2019 - foto GerardMontE web
01/11 
start stop bwd fwd


+ 28/11 De gesprekken op donderdagmiddag in het WWH zijn begonnen. Iedereen kan er met ideeën en vragen terecht.
Vrije inloop, evt een afspraak maken.   Tot en met 20 februari.

Op 6 en 7 februari zijn de tweedaagse ontwerp- en onderzoekssessies gepland voor Bosschenaren met wat extra kennis op deze gebieden. Dat hoeven geen experts te zijn maar burgers die hun kijk op de Stadsdelta en hun extra kennis willen inbrengen.

©2019 Gerard Monté

-----

+ 9/1/2020 Hijskraan op Tramkade wordt hotelkamer  - foto's zie Mengfabriek Tramkade terrein KoudijsDeHeus 2016 e.v.

De gemeente stimuleert elektrisch varen bij de Tramkade. Er wordt een steiger aangelegd die in maart in gebruik genomen kan worden. De elektra die gebruikt gaat worden door een aantal partijen is al aangelegd (kosten 22.000 euro betaald door gemeente en gebruikers).  Een aantal bootjes vaart al elektrisch, andere gaan dat doen, net als nieuwe bootjes die erbij komen.

©2020 Gerard Monté

-----

gDSC00905- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00906- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00907- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00908- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00909- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00910- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00911- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00912- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00913- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00914- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00915- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00916- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00917- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00918- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00919- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00921- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00923- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00925- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00928- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00929- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00931- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00932- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00933- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00934- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00937- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00938- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00939- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00940- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00941- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00943- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00944- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00947- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00948- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00949- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00952- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00953- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00954- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00955- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00956- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00958- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00959- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00961- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00963- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00967- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00967-gDSC00972- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00968- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00969- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00970- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
gDSC00971- Presentaties resultaten workshops Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis- 7feb2020 - foto GerardMontE web
hDSC07316- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07317- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07318- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07319- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07320- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07321- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07322- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07346- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07347- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07348- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07349- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07350- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
hDSC07351- maquette van de Stadsdelta en enkele fotos van de Tramkade - 14mrt2020 - foto GerardMontE web
01/62 
start stop bwd fwd


+ 7/2 Presentaties resultaten van de  ideeënbijeenkomsten voor de Bossche Stadsdelta - Werkwarenhuis

+ 5/3 presentatie van de resultaten van de werkbijeenkomsten op 6 en 7 februari [geen foto's]

+ 14/3 foto's van de maquette van de Stadsdelta (na 5/3) en enkele foto's van de Tramkade

zie ook gemeente
©2020 Gerard Monté

-----

FDSC07376- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07378- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07381- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07387- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07389- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07391- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07394- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07395- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07396- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07398- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07399- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07402- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07403- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07404- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07406- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07409- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07410- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07412- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07413- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07414- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07415- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07416- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07417- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07418- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07419- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07420- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07423- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07424- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07426- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07427- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07428- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07429- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07433- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07435- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07437- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07438- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07438-DSC07045- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
FDSC07438-DSC07046- presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta - 5juni2020 - foto GerardMontE web
Feafbeeldingen gebiedsperspectief analysekaart- - 5juni2020 - schermfoto gemeente Den Bosch
Feafbeeldingen gebiedsperspectief begrenzing plangebied- - 5juni2020 - schermfoto gemeente Den Bosch
Feafbeeldingen gebiedsperspectief impressie loper- - 5juni2020 - schermfoto gemeente Den Bosch
Feafbeeldingen gebiedsperspectief impressie totale gebied- - 5juni2020 - schermfoto gemeente Den Bosch
Feafbeeldingen gebiedsperspectief ruimtelijke structuurkaart- - 5juni2020 - schermfoto gemeente Den Bosch
01/43 
start stop bwd fwd


+ 5/6 presentatie van de nieuwe plannen voor een gebiedsperspectief van de Stadsdelta, in Brouwers aan de Vaart (Dieze),
met wethouder Mike van der Geld.

De wethouder wees onder andere op het Waterplein dat gaat komen aan de overkant van de Dieze op het gebied van de voormailge vuilstort. Dat gebied kan bij hoog water dienen als overloopgebied.
Ernaast kan een evenemententerrein voor 3000 bezoekers komen. De hoge Diezebrug wordt vervangen door een lagere die dichter bij de Tramkade uitkomt. Door de aanleg  van een ecologische zone aan de overkant komt er een aansluiting met het Zuidwillemspark waarbij fietser en voetganger centraal staan. Er kan ook een pontje komen. De stevige pijlers van de hoge brug zouden een andere functie kunnen krijgen.
Aan de overkant komen volgens deze plannen ook 1300 woningen, lagere bouw aan de kant van de citadel, steeds in hoogte toenemend in de richting van de spoorbrug zodat ze in het totaalbeeld aansluiten bij de geplande woontorens op het EKP-noord-terrein. 
De huidige drukke Boschdijkstraat tussen WillemTwee en de Verkadefabriek wordt "omgeklapt" naar achter de Verkadefabriek zodat tussen die twee kunstlocaties een kunstplein kan ontstaan. Die nieuwe weg richting Brabanthallen komt te liggen tussen de achterzijde van de Vf en de Tramkade waar het creatieve experiment nog tot 2025 kan voortduren. Er komt volop ruimte voor dynamische activiteiten aan de beide bruggehoofden van de nieuwe brug, de rode loper genoemd door de wethouder.
De gemeente is niet overal de eigenaar van de grond maar betrekt toch alle gebouwen, de citadel en het industrieel erfgoed in de plannen want het is één gebiedontwikkeling en geen aaneenschakeling van deelplannetjes. De moskee heeft aangegeven ook deel van de plannen te willen zijn.

Na de presentatie van de plannen volgde nog een bezoek aan de hotelkraan met eigenaar Victor Kooijmans. Ook de wethouder Van der Geld nam een kijkje in het kraanhotel voor twee personen.
Het kraanhotel is een particulier initiatief in het huidige Tramkade-gebied, net als de aanlegsteiger.

©2020 Gerard Monté

-----

zie ook Gemeentelijke inspraakavond Tramkade 2015  -  Opening Tramkade 2015  -  Witte Sieb-strand 
zie ook Opening Cirkelstad van Conceptenbouwers - Mengfabriek Tramkade terrein KoudijsDeHeus - 22 januari 2016
zie ook Tramkade Kafé open - Mengfabriek - terrein KoudijsDeHeus - 12 juni 2016
zie ook Happening.created.today - dansvoorstellingen - Mengfabriek - Tramkade - 21 januari 2017
zie ook LCGW - Festival van Geluk - Voor een beter sociaal domein - Tramkade Mengfabriek- 16 maart 2017
zie ook Kunstnacht XL - Kaaihallen - Werkwarenhuis - Mengfabriek - Verkadefabriek - Willem-Twee - Stadskantoor - 30 september 2017
zie ook Energiecafé - een duurzaam en klimaatneutraal Den Bosch - Koudijs Kafé Mengfabriek Tramkade - 3 oktober 2017
zie ook World Food Day - Tramkade - Kaaihallen Mengfabriek Werkwarenhuis - 13 oktober 2018
zie ook Tramkade Kop van ´t Zand - Werkwarenhuis Kaaihallen Mengfabriek Brouwerscafé - 24 februari 2019 pubquiz

zie ook Kunstnacht XL - Kaaihallen - Werkwarenhuis - Mengfabriek - Verkadefabriek - Willem-Twee - Stadskantoor - 30 september 2017

zie evt. ook 't Zand - protest tegen kappen platanen Boschveldweg - okt. 2019 e.v.
zie evt. ook Spoorzone 3
----------

 

©2013 - 2024 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden