FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3 september 2015

Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3 september 2015

aDSC05852- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05787- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05788- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05789- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05790- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05792- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05794- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05795- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05796- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05797- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05798- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05799- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05800- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05801- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05802- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05803- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05804- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05807- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05808- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05809- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05810- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05811- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05812- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05815- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05817- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05818- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05819- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05820- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05821- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05823- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05825- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05826- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05827- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05829- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05830- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05831- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05832- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05833- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05834- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
DSC05835- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
eDSC05836- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
fDSC05855- Presentatie Neanderthaler-vondsten Schijndel - 3sep2015 - foto GerardMontE web
01/42 
start stop bwd fwd

bron Persbericht gemeente Schijndel:
Neanderthalers in Schijndel

>In de gemeente Schijndel zijn zeer oude stenen werktuigen gevonden van de Neanderthaler. De vondst is belangrijk omdat er in Schijndel nog niet zoveel oudere vondsten bekend zijn dan het Neolithicum ( vroege steentijd, 11.000 jaar voor Chr.). Tim (34) en Anton Verhagen (70), amateurarcheologen bij Archeologisch en Paleontologisch museum Hertogsgemaal in ‘s-Hertogenbosch vonden de werktuigen van ongeveer 100.000 jaar al in 2008 tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van industrieterrein Duin III Noord. Er was toen echter geen animo voor de vondsten en zijn in het depot beland van het Hertogsgemaal tot Gerard van Kaathoven (amateurarcheoloog Heemkunde Schijndel) en steentijddeskundige Pieter Dijkstra de stenen werktuigen onlangs eens goed bekeken.

De Neanderthaler leefde tussen de 30.000- 130.000 jaar in Nederland en zij joegen op mammoeten, wolharige neushoorns, bizons en herten). De vondsten zijn te bezichtigen in de vitrines bij de heemkamer van Heemkundekring Schijndel in het Spectrum. Er zijn dan ook echte ijstijdbotten van mammoet, reuzenhert, wolharige neushoorns enz. te zien die door Anton Verhagen werden gevonden bij de verbreding van de Zuid Willemsvaart.

Recentelijk in juni 2015 werd door Tim en Gerard een archeologische verkenning uitgevoerd nabij de nieuwe fietstunnel ter plaatse van de Wijbosscheweg - Structuurweg. Hier ontdekten zij ook weer enkele stenen werktuigen uit het Midden Paleolithicum.

Tim Verhagen is werkzaam bij de gemeente Schijndel en is eerder betrokken geweest bij het opstellen van het Erfgoedplan Schijndel, waardoor Archeologie en Cultuurhistorie een plek heeft gekregen in Schijndel. Vanwege de goede contacten met de heemkunde Schijndel en met name het belang voor de historie in de gemeente schenkt hij de vondsten aan de Heemkunde Schijndel waar ze volgens hem thuishoren. Ze kunnen daar, in cultureel centrum Spectrum gebruikt worden voor educatieve doeleinden. <


Frans Abrahams van de heemkundekring in Schijndel nam de vondsten in ontvangst van Anton Verhagen (foto). Wethouder Bart Claassen was aanwezig namens de gemeente Schijndel, hij benadrukte het belang van de vondsten omdat Schijndel hiermee een veel grotere historie blijkt te hebben dan het 700jarig bestaan dat onlangs gevierd is. Anton Verhagen legde aan hem uit hoe de ouderdom van de botten bepaald kan worden.
Tim Verhagen liet precieze natekeningen van een mes zien dat van vóór 35.000 jaar geleden stamt en dus uit de Neanderthaler-tijd (135.000 - 35.000 jaar geleden) komt; de methode om een mes of bijl uit een vuursteen te slaan was toen anders, met meer verlies. Met de komst van de homo sapiens werd de methode efficiënter waardoor uit 1 vuursteen meer messen of bijlen geslagen konden worden. Pieter Dijkstra meent dat de Neanderthaler-tijd zelfs tot zo'n 350.000 jaar terug gaat.
Misschien dat er een verband is tussen de vondst van het Neanderthaler-kamp op de plaats van de parkeergarage Sint-Jan (Vonk en vlam-terrein aan de Hekellaan in Den Bosch), vermoedelijk trokken deze jager-verzamelaars in de zomer richting Maas en zochten ze in de wintertijd de hoger gelegen zandgronden op.
De vondsten van het kamp in Den Bosch zijn in de maanden april t/m oktober op de laatste zondag te zien in het museum Hertogsgemaal aan de dijk in Gewande. Het stukje schedel dat gevonden is zou de eerste vondst in Nederland van menselijke resten uit die tijd kunnen zijn, dat wordt nog onderzocht.

©2015 Gerard Monté

©2013 - 2024 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden