FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Bosch Parade première en weekend - 18, 20 en 21 juni 2015

Bosch Parade première en weekend - 18, 20 en 21 juni 2015

aboschparade2015
DSC00512= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00513= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00514= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00515= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00519= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00520= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00521= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00522= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00523= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00524= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00525= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00526= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00527= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00528= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00529= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00531= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00534= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00537= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00538= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00539= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00541= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00542= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00543= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00544= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00545= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00546= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00547= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00548= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00549= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00551= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00554= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00556= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00557= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00558= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00559= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00562= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00563= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00564= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00565= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00566= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00567= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00568= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00569= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00570= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00572= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00574= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00576= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00578= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00579= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00581= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00582= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00583= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00585= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00586= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00587= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00589= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00590= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00592= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00594= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00595= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00597= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00598= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00600= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00601= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00602= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00603= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00604= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00606= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00608= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00609= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00611= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00612= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00613= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00616= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00617= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00620= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00621= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00623= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00624= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00625= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00626= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00627= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00628= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00629= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00631= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00632= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00634= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00635= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00639= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00640= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00641= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00642= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00645= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00650= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00651= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00653= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00654= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00656= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00658= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00665= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00668= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00672= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00675= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00676= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00677= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00678= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00681= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00683= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00687= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00688= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00689= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00690= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00691= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00692= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00693= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00694= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00695= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00696= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00697= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00699= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00700= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00701= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00702= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00703= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00704= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00705= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00706= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00707= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00708= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00710= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00713= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00714= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00715= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00717= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00718= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00723= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00724= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00727= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00728= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00730= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00731= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00732= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00733= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00734= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00736= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00737= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00738= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00739= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00740= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00743= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00744= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00746= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00748= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00749= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00750= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00752= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00753= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00755= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00757= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00758= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00759= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00760= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00761= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00764= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC00765= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03158= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03163= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03178= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03179= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03193= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03194= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03198= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03206= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03214= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03217= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03225= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03226= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
DSC03229= Bosch Parade premiere vaartocht - 18juni2015 - foto GerardMontE web
001/179 
start stop bwd fwd

update 20 juni:
De route is wegens het weer, temperatuur en wind, iets ingekort. De tocht vertrekt bij de Willemsbrug en eindigt nu bij de Diezebrug, bij het haventje. De vaart langs de Citadel voor tot aan de Orthenbrug gaat dus niet door.

voor foto's van de voorbereidingen klik hier

info www.boschparade.nl
©2015 Gerard Monté

©2013 - 2023 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden