FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Duketown Ladies - Winter Glow - mmv Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9 december 2017

Duketown Ladies - Winter Glow - mmv Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9 december 2017

DSC00549- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00550- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00551- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00552- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00555- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00558- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00560- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00561- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00562- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00563- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00564- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00566- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00568- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00569- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00570- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00571- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00572- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00574- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00575- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00576- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00577- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00581- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00582- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00583- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00584- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00585- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00587- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00588- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00589- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00590- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00591- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00592- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00593- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00595- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00596- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00597- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00598- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00600- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00602- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00603- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00604- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00605- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00606- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00607- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00608- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00609- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00610- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00612- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00613- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00615- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00616- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00618- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00619- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00620- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00621- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00622- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00623- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00624- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00625- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00626- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00627- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00628- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00629- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00630- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00631- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00632- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00633- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00634- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00635- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00636- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00637- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00639- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00641- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00642- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00643- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00644- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00645- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00646- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00650- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00651- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00653- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00654- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00658- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00660- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00661- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00663- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00666- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00667- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00668- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00669- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00670- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00671- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00672- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00674- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00675- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
DSC00676- Duketown Ladies - Winter Glow - Fluitenkruid - Trunk Size Music - Lucaskerk - 9dec2017 - foto GerardMontE web
01/96 
start stop bwd fwd

Winter Glow, een concert georganiseerd door de Duketown Ladies, mmv Fluitenkruid & Trunk Size Music, in de Lucaskerk.

De dirigente van de Ladies is Evelien Janssen-Clement.Dit concert was hun eerste igen concert, met gasten.
Fluitenkruid bestaat uit José van Bezouw, Margot Blauwhof, Hermien Luth en Theo van Kessel. Zij speelden op deze avond vooral 18e-eeuwse muziek op allerlei soorten blokfluiten.
Trunk Size Music wordt gevormd door Nynke van Vessem (zang) en Albert Jansen (gitaar).
De Duketown Ladies brachten een afwisselend programma waarin ook de geschiedenis van het koor verteld werd. De vorige dirigent Ton werd geïmiteerd en hij kreeg zijn pet op. Naast enkele kerstliederen zongen ze een aantal liederen uit hun repertoire, bij een paar daarvan speelde Fluitenkruid mee.

De Lucaskerk, een gebouw in Bossche School-stijl - inclusief het bijbehorend meubilair, was al in kerstsfeer versierd.

Bekijk evt. ook de foto's van het concert van de Duketown Barbershop Singers op 17/12/2016.

info DuketownLadies - TrunkSizeMusic 
©2017 Gerard Monté

fotoselectie volgt nog

©2013 - 2023 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden