FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Rederijkerskamer Moyses' Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14 januari 2018

Rederijkerskamer Moyses' Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14 januari 2018

DSC00457- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00458- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00461- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00462- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00463- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00464- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00465- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00467- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00468- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00469- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00470- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00472- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00473- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00474- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00475- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00476- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00477- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00480- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00481- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00482- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00483- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00485- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00492- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00493- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00494- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00495- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00497- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00498- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00499- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00501- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00502- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00505- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00514- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00516- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00517- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00519- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00521- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00522- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
DSC00524- Rederijkerskamer Moyses- Bosch - nieuwjaarsreceptie - Bij Katrien Triniteitstraat - 14jan2018 - foto GerardMontE web
01/39 
start stop bwd fwdDe
nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd door en voor de Ghesellen, de vriendenciub van Moyses' Bosch. maar ook de acteurs en de technici waren present.
De nieuwe voorzitter van de Ghesellen-vereniging, Bas Lassing, bedankte de spelers en de technici voor hun inzet en de aanwezige ghesellen voor hun steun waardoor de rederijkerskamer kan blijven spelen.
De voorzitter van Moyses' Bosch, Carlo van de Water, zei dat men blijft zoeken naar een eigen vaste locatie. Nu woont de kamer in bij Bij Katrien en kan er gespeeld worden in de toneelzaal.
De factor (hoofdschrijver) van MB, Jan Pieter van Lieshout, herdacht de vorig jaar overleden, vorige voorzitter Vincent Verstappen met een gedicht*, en hij las zijn traditionele nieuwjaarsgedicht** voor dat -zoals al in de Middeleeuwen gebruikelijk was- met een opdracht aan de Prince (de beschemheer) eindigt. Dat was voorheen Ton Rombouts, de vorige burgemeester.

De nieuwe burgemeester Jacques Mikkers wordt nog voor deze functie en eretitel gevraagd. Vandaar dat het Nieuwjaarsgedicht Cronique sans Prince als titel had.

In oktober 2015 bestond deze toneelvereniging, die zijn oorsprong in de Middeleeuwen vindt, 100 jaar (heropgericht 1915). De naam is ontleend aan de bijbel, het brandende braambosch van Mozes die de 2 stenen tafelen kreeg met de tien geboden. Vanaf eind Middeleeuwen hadden ze een eigen schouwburg in de Kerkstraat tot begin 18e eeuw. In 2016 hebben ze de koninklijke erepenning toegekend gekregen wegens het honderdjarig bestaan. De Rederijkerij en Moyses' Bosch zijn ook onderwerp bij Boschlogie III.

afgelopen jaar werden
de voorstellingen Connemara Girl en Doek gespeeld
zie ook de bijeenkomst in januari 2016, de voorstellingen Nestgeur en Festen, en het Landjuweel oa op de Parade in juni.
Het Colloquium (de driespraak tussen Erasmus, Thomas More en Jeroen Bosch), in 2001 geschreven door Hans Lakwijk werd opgevoerd op de avond van de Zwanenbroederslezing tijdens het Erasmusfestival in december 2016.
Men is bezig met een grote productie voor te bereiden voor in het najaar.
info: Moyses' Bosch.

©2018 Gerard Monté

 

* Gedicht bij het overlijden van Vincent Verstappen, door Jan Pieter van Lieshout.

 In memoriam Vincent Verstappen.
Hoe herdenken wij degeen die plots vertrok
Die al eerder leek te gaan maar nog lang bleef
De man met de mysterieuze glimlach
En de charmant Bourgondische inslag
Hij was nooit zo snel, wat bracht hem nu op dreef?
Wij blijven achter in gemis, treurnis en shock.

Vincent. Opgegroeid in kleurig bloemenpracht
De ondeugd zelve. Later leraar, Neerlandicus,
Maar bovenal echtgenoot, vader, opa, vriend
Genietend van zijn pensioen, zo welverdiend
En decennialang adept van de Rederijkerscultus
Zich inzettend voor stad en Kamer met zijn zielenkracht

Verdiensten als voorzitter, acteur en figurant
Behoeder van de tradities, ook internationaal
Niet altijd even nauwgezet: ‘Vincent zou…”
En dan ontwapenend gladstrijkend elke vouw
Met een ‘nietsaandehand’ elan gulhartig amicaal
Wie zal hem euvel duiden, wie vindt dat ambetant?

Integendeel, wij eren hem in authentieke smart.
En danken hem, staand ovationeel in oprecht gevoeld heimwee
naar wie hij was en is en voor ons blijven zal tot de laatste van ons sterft
En dan nog duurt de herinnering voort in wat er is geërfd
Aan initiatief en gedachtengoed en weldoordacht idee
Zo herdenken wij hem die met ons deelde zijn passie en zijn hart.
(c) Moyses' Bosch en Jan Pieter van Lieshout

** Nieuwjaarsgedicht 2018 voor Rederijkerskamer Moyses' Bosch te 's-Hertogenbosch.

 Cronique sans Prince
In een wereld die verdeelder schijnt te zijn dan ooit
Waar de wapenwedloop weer aangewakkerd wordt
De rijken opnieuw wat rijker zijn, de armen meer berooid
Van alle kanten nepnieuws over ons heen wordt gestort

In deze wereld die verdeelder schijnt te zijn dan ooit
Waar de crisis voorbij is, het geld weer rollen mag,
werkeloosheid flink gedaald is maar waarden worden vergooid
door wereldleiders wier egobewustzijn een update vermag

In de huidige wereld die verdeelder schijnt te zijn dan ooit
Waar volksverhuizingen nog immer gaande zijn
De kwestie ‘zorg’ wereldwijd te duur wordt en wellicht nooit
Zal worden opgelost, zoals de plastic soep de vis bedreigt. Vilein!

In die wereld die verdeelder schijnt te zijn dan ooit
Is er in het Nederlandse Brabant de enclave ’s-Hertogenbosch
Waar het goed toeven en leven is, de samenleving lijkt voltooid
Het cultureel gehalte hooggehouden wordt: applaus barst los

In de kleine wereld van Moyses’ Bosch die eendrachtiger is dan ooit
En waarin grote en kleine producties volle zalen trekken.
Waar oud en jong talent als acteur, schrijver of zanger zich ontplooit
Regisseurs en productiebegeleiders bergen werk verzetten

De wereld van Moyses’ Bosch die utopischer lijkt te zijn dan ooit
Stortte niet in elkaar na het rijk gevulde Eeuwfeestjaar; ging door
Met feesten met jubilarissen 4 in getal, er werd niet aangeklooid
Zelfs klaarstaanders kregen met een messing bel een bijzonder gehoor

In de fijne wereld van Moyses’ Bosch, die georganiseerde is dan ooit
Zich in het gehele Nederlandse taalgebied zelfs à l’improviste doet gelden
Waar de normen en de waarden ‘nimmer nooit nie’ worden vergooid
Leven ondanks alle voorspoed nog enkele aandachtsvelden

Die klare wereld van Moyses Bosch die aandachtiger lijkt te zijn dan ooit
Heeft sinds het defungeren van haar Prince thans een ‘sedes vacante’
Op het Stadhuis heeft zij in een gedicht het balletje opgegooid
En wist daardoor bij de nieuwe burgervader een zaadje te planten

Waardoor de onvolledige wereld van Moyses Bosch Princenloos als nooit
In het jonge jaar een hoogedelachtbare beschermheer mag verwachten
Die ons -net als zijn voorganger- voorkomt dat wij op straat worden gegooid
Die een passende en stabiele behuizing voor ons behoudt in zijn gedachten

In de wereld van Moyses Bosch gaat de factor nu mank als nooit
Tot wie zal hij zich richten in zijn afrondende princenstrofe?
Dit interludium op het nieuwjaarsmoment mag niet vergooit
Worden maar staat symbool voor waar wij op metaniveau in geloven

In de diverse wereld van ’s-Hertogenbosch, veerkrachtiger dan ooit
Bouwt de vernieuwing op het fundament van eeuwenoud traditie
Het geeft de stadsgemeenschap basis, gebeiteld, geadeld en gelooid
Oud en nieuw gedegen te verbinden daarin ligt een ambitie

PRINCE

In de wereld van ’s-Hertogenbosch, waar het gewone leven nooit
Wordt tenietgedaan. De orde -hoe dan ook- steeds weer wordt hersteld
In alle rust en zekerheid dat u, burgemeester, eerdaags wordt getooit
Met het Princenschap en u in onze analen als zodanig wordt vermeld

In uw wereld Eerste Burger die met uw echtgenote meer dan ooit
Omarmd wordt in de -naar uw zeggen- mooiste stad van het land
Waarin een prachtige levensopdracht en bijbehorende toekomst glooit
Smeden wij in dit Nieuwjaarsgedicht alvast de zeer gewenste warme band

(c) Moyses' Bosch en Jan Pieter van Lieshout

©2013 - 2023 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden