FOTONIEUWS

DEN BOSCH

Bosch 500 - Muziekspektakel rondom Jeroen - begin van Bosch by Night - 8 mei 2016

Bosch 500 - Muziekspektakel rondom Jeroen - begin van Bosch by Night - 8 mei 2016

-DSC07637- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07514- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07515- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07516- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07517- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07518- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07519- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07521- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07523- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07524- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07525- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07526- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07527- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07528- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07530- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07531- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07533- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07534- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07535- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07536- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07537- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07537-DSC00878- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07537-DSC00882- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07538- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07542- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07545- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07545-DSC00883- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07546- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07547- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07550- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07553- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07555- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07557- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07559- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07561- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07562- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07564- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07565- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07567- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07569- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07570- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07571- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07575- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07576- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07577- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07580- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07581- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07582- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07584- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07584-DSC00892- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07584-DSC00893- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07584-DSC00895- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07584-DSC00899- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07584-DSC00906- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07584-DSC00913- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07585- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07587- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07589- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07590- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07591- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07592- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07595- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07598- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07598-DSC00915- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07599- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07601- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07602- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07604- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07606- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07607- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07609- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07610- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07612- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07613- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07615- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07616- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07617- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07619- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07623- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07623-DSC00921- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07624- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07625- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07626- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07627- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07628- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07631- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07632- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07635- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07638- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07640- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07643- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07644- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07647- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07648- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07650- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07653- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07656- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07659- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07661- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07666- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07667- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07671- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07673- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07676- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07677- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07678- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07683- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07690- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07691- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07692- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07697- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
DSC07706- jeroen bosch 500 - muziekspektakel markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC00927- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07707-DSC00930- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07709- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07710- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07712- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07713-DSC00932- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07717- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07718- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07720-DSC00933- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07721- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07722- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07723- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07724- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07726- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07727- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07728- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07730- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07731-DSC00934- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07734- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07737- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07738- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07739-DSC00936- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07740- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07741- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07743- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07744- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07746- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07747- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07748- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07750- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07752- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07758- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07758-DSC00937- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07760- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07762- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07764- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
eDSC07767- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
FeDSC00928- jeroen bosch 500 - bosch by night markt - 8mei2016 - foto GerardMontE web
001/150 
start stop bwd fwd

* Muziekspektakel
op de Markt ter gelegenheid van het afsluiten van de Bosch-tentoonstelling in het Noordbrabants Museum (slotfilmpje) met
- de Jeroen Bosch-verkennersband
- Oude Post-harmonie
- de Koninklijke Harmonie
- Exempel Marching Band
en een gezamelijk optrekken naar het beeld van Bosch waar een kleine act plaatsvond, waarbij Jur van der Lecq een tekst (van Eric Alink) voorlas waarin afscheid genomen werd van de figuren van de schilderijen die nu teruggingen naar onder meer Parijs, Wenen en Madrid. En naar Rotterdam want de landloper/verloren zoon gaat terug naar Rotterdam. Hij zou een zonnebril op sterkte mee krijgen maar de brillenwinkel nam de telefoon niet meer op. Hij kreeg daarom een vrijbrief mee van de stad Den Bosch om zo overal vrij door te kunnen lopen.
* Bosch by night de première.
- Bosch by night in aangepaste vorm bij het beeld van Jeroen Bosch. De klank- en lasershow was uitgesteld omdat ie aangepast moest worden aan de situatie op de markt ontstaan door het instorten van het hoekpand van Pearle op de Markt. Speeltijden op Bosch500.

Rondom Jeroen is het te doen was in de jaren '70 de naam van de ludieke activiteiten voor de jeugd aan de voet van het standbeeld op de Markt dat toen nog dichter bij het stadhuis stond. Bekijk evt. deze pagina met foto´s van allerlei activiteiten rondom Jeroen Bosch 500.

 

nieuw - Bekijk allerlei documenten over Jeroen Bosch op BoschDoc. (winnaar Nederlandse Datapriijs 2016)

nieuw Den Bosch in 3D

Noordbrabants Museum (slotfilmpje)

informatie met nieuwe onderzoeksresultaten van Lucas van Dijck op JeroenBoschPlaza.
zie ook Ed Hoffman over Jeroen Bosch op Omr. Brabant.
zie ook Boschbeest van Opis

- de Bosch 500-cafés van november, van september, van juli, van mei

zie ook www.bosch500.nl voor het programma en ook het Bosch Research and Conservation Project voor o.a. infrarood-foto's en hoge resolutie-foto's van het werk van Bosch.
kijk evt ook naar foto's van de Bosch-lezingen van het JBAC en de Bosch500-lezing, en naar de foto's van Bosch' lied

bekijk ook de presentaties van het programma voor het Bosch-jaar
De Bibberende Bosch van Suske en Wiske werd in februari gepresenteerd op kc De Kameleon.
© 2016 Gerard Monté

 

nieuw! interactieve documentaire van de NTR

 

JAARAGENDA (bron Bosch500)

19 december 2015 t/m 5 juni 2016 | Jeroen Kooijmans: The Fish Pond Song | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
1 april 2016 t/m 1 april 2017 | De dieren van Jeroen Bosch | Natuurmuseum Brabant | Tilburg
2 april t/m 31 december 2016 | Nieuwe Lusten in Breda | MOTI, Museum of the Image | Breda
8 april t/m 30 september 2016 | De terugkeer van de olifant | TextielMuseum | Tilburg
16 april t/m 2 oktober 2016 | Het begin van nu? Rond de jaren ‘80 | Van Abbemuseum | Eindhoven
11 juni t/m 18 september 2016 | Jan Fabre: Tribute to Hieronymus Bosch in Congo | Het Noordbrabants Museum | ‘s-Hertogenbosch
11 juni t/m 16 oktober 2016 | Atelier Van Lieshout - SlaveCity | De Pont museum | Tilburg
18 juni t/m 11 september 2016 | Nacho Carbonell | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
18 juni t/m 11 september 2016 | Fernando Sánchez Castillo | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
18 juni t/m 9 oktober 2016 | Meesterwerken uit de collectie Brukenthal | Het Noordbrabants Museum | ‘s-Hertogenbosch
24 september 2016 t/m 15 januari 2017 | Heaven, Hell & Earth | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
29 oktober 2016 t/m 29 januari 2017 | De terugkeer van de olifant | Het Noordbrabants Museum | ‘s-Hertogenbosch
29 oktober 2016 - 29 januari 2017 | De Zeven Hoofdzonden: Gurt Swanenberg en Pieter Bruegel | Het Noordbrabants Museum | ‘s-Hertogenbosch

 

©2013 - 2023 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden